Ukupan broj firmi: 125725

ŽUPA SVETOG FRANJE ASIŠKOGA, ŠIKARA

ŽUPA SVETOG FRANJE ASIŠKOGA, ŠIKARA


Firma ŽUPA SVETOG FRANJE ASIŠKOGA, ŠIKARA je osnovana 01.11.2006 godine na osnovu rješenja broj K-II-233 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Djelatnosti vjerskih organizacija.

Adresa

ŠIKARA, BOSANSKIH FRANJEVACA 2, Tuzla

Broj telefona

035-806-226

ID broj
PDV broj
Matični broj K-II-233
Web stranica
Broj uposlenika 0
Datum registracije 01.11.2006