USU OSOBA SA MENTALNOM RETARDACIJOM TUZLA
UDRUŽENJE ZA SOCIJALNO UKLJUČIVANJE OSOBA SA MENTALNOM RETARDACIJOM TUZLA
Broj pregleda
137
Adresa
GOSTE LAZAREVIĆA 152
Opština
Tuzla
Telefon
061-725-306
Fax
ID broj
PDV broj
Mobitel
Matični broj
K-I-501
Email
Web
Broj uposlenika
3
Datum registracije
29.09.1998PROD:

DEV:

RAN: