SINDIKAT METALACA BIH, Sarajevo Sindikalna organizacija BNT "HIDRAULIKA"" NOVI TRAVNIK
SINDIKAT METALACA BIH, Sarajevo Sindikalna organizacija BNT "HIDRAULIKA"" NOVI TRAVNIK
Broj pregleda
105
Adresa
MEHMEDA SPAHE 1
Opština
Novi Travnik
Telefon
525-025
Fax
ID broj
PDV broj
Mobitel
Matični broj
Email
Web
Broj uposlenika
0
Datum registracijePROD:

DEV:

RAN: