"DENI – ŠPED" d.o.o. TUZLA, PJ "JAVNI PREVOZ ROBA"
"DENI – ŠPED" d.o.o. TUZLA, PJ "JAVNI PREVOZ ROBA"
Broj pregleda
206
Adresa
Izeta Sarajlića do br. 32
Opština
Tuzla
Telefon
Fax
ID broj
PDV broj
Mobitel
Matični broj
UP1-05/01-27-005625/12
Email
Web
Broj uposlenika
1
Datum registracije
23.02.2012PROD:

DEV:

RAN: