"DEMIR" TUZLA
DJELATNOST SRODNA OBRTU "DEMIR", VL.DEMIR BAJRO, TUZLA
Broj pregleda
100
Adresa
FRIDRIHA KACERA 31
Opština
Tuzla
Telefon
Fax
ID broj
PDV broj
Mobitel
Matični broj
04-21-6958
Email
Web
Broj uposlenika
0
Datum registracije
19.08.2010PROD:

DEV:

RAN: