"ASTAR"
GRAĐEVINSKA DJELATNOST "ASTAR", VL.SULJIĆ ADMIR
Broj pregleda
69
Adresa
1.MARTA 5
Opština
Tuzla
Telefon
Fax
ID broj
PDV broj
Mobitel
Matični broj
04-49-3662
Email
Web
Broj uposlenika
0
Datum registracije
12.08.2005PROD:

DEV:

RAN: