SUR FAST FOOD "DADO" vl. Tereza Omerčaušević-Novi
SUR FAST FOOD "DADO" vl. Tereza Omerčaušević-Novi Travnik
Broj pregleda
245
Adresa
LJUDEVITA GAJA B.B.
Opština
Novi Travnik
Telefon
Fax
ID broj
PDV broj
Mobitel
Matični broj
02-22-713/00
Email
Web
Broj uposlenika
1
Datum registracije
03.01.2001PROD:

DEV:

RAN: