UNIVERZITET U TRAVNIKU Travnik, Fakultet za menadžment i poslovnu ekonomiju – Faculty of Management and Business Economics
UNIVERZITET U TRAVNIKU Travnik, Fakultet za menadžment i poslovnu ekonomiju – Faculty of Management and Business Economics
Broj pregleda
107
Adresa
ALEJA KONZULA 5
Opština
Travnik
Telefon
Fax
ID broj
PDV broj
Mobitel
Matični broj
Email
Web
Broj uposlenika
0
Datum registracijePROD:

DEV:

RAN: