UTD "LIPA" d.o.o.Travnik,Poslovna jedinica "GRADSKA KAFANA PLAVA VODA" Travnik
UTD "LIPA" d.o.o.Travnik,Poslovna jedinica "GRADSKA KAFANA PLAVA VODA" Travnik
Broj pregleda
155
Adresa
ŠUMEĆE 14
Opština
Travnik
Telefon
540055
Fax
ID broj
PDV broj
Mobitel
Matični broj
Email
Web
Broj uposlenika
0
Datum registracijePROD:

DEV:

RAN: