Ukupan broj firmi: 125724

"G -TMT" d.d. Travnik

"GS-TVORNICA MAŠINA TRAVNIK" dioničko društvo Travnik


Firma "G -TMT" d.d. Travnik je osnovana 30.05.1996 godine na osnovu rješenja broj 1-1068 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Proizvodnja mašina za obradu metala.

Adresa

SLIMENA B.B., Travnik

Broj telefona

***/***-***

ID broj 4236029620006
PDV broj
Matični broj 1-1068
Web stranica
Broj uposlenika 100
Datum registracije 30.05.1996