Ukupan broj firmi: 125725

DD "BUPLAST" BUGOJNO

DIONIČKO DRUŠTVO "BUPLAST" BUGOJNO


Firma DD "BUPLAST" BUGOJNO je osnovana 26.12.1997 godine na osnovu rješenja broj 1-1283 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Proizvodnja ploča, listova, cijevi i profila od plastičnih masa.

Adresa

ARMIJE BIH 171, Bugojno

Broj telefona

251-015

ID broj 4236158780001
PDV broj
Matični broj 1-1283
Web stranica
Broj uposlenika 0
Datum registracije 26.12.1997