JP ELEKTROPRIVREDA BiH Sarajevo ZD RMK "ABID LOLIĆ" d.o.o. T
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo,Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja "ABID LOLIĆ" d.o.o. Travnik-Bila
Broj pregleda
83
Adresa
BILA,DOLAC BB
Opština
Travnik
Telefon
562400
Fax
ID broj
4236078160002
PDV broj
Mobitel
Matični broj
1-7869
Email
Web
Broj uposlenika
283
Datum registracije
27.05.1999PROD:

DEV:

RAN: