Ukupan broj firmi: 125725

"SKOK" D.O.O TRAVNIK

PROIZVODNO TRGOVINSKO DRUŠTVO "SKOK" Travnik,d.o.o


Firma "SKOK" D.O.O TRAVNIK je osnovana 10.11.1997 godine na osnovu rješenja broj 1-3685 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Uzgoj peradi.

Adresa

SKOK 22, Travnik

Broj telefona

061-161-947

ID broj 4236217110007
PDV broj
Matični broj 1-3685
Web stranica
Broj uposlenika 1
Datum registracije 10.11.1997