Ukupan broj firmi: 125725

Društvo "DUPLAK" Doo Travnik-Kljaci

Proizvodno,prometno i uslužno društvo "DUPLAK" društvo sa ograničenom odgovornošću


Firma Društvo "DUPLAK" Doo Travnik-Kljaci je osnovana 19.10.2006 godine na osnovu rješenja broj 1-5054 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Uzgoj muznih krava.

Adresa

KLJACI 38 A, Travnik

Broj telefona

030-563348

ID broj 4236392030008
PDV broj
Matični broj 1-5054
Web stranica
Broj uposlenika 1
Datum registracije 19.10.2006