Centar za socijalni rad Travnik
Javna ustanova Centar za socijalni rad Travnik
Broj pregleda
784
Adresa
LUKAČKA 3
Opština
Travnik
Telefon
511412
Fax
ID broj
PDV broj
Mobitel
Matični broj
2-90
Email
Web
Broj uposlenika
11
Datum registracije
05.09.1974