Dom zdravlja Bugojno
Javna ustanova Dom zdravlja Bugojno
Broj pregleda
263
Adresa
AMBASADORA WAGNERA 15
Opština
Bugojno
Telefon
Fax
ID broj
4236267050005
PDV broj
Mobitel
Matični broj
2-179
Email
Web
Broj uposlenika
136
Datum registracije
14.02.1996PROD:

DEV:

RAN: