Ukupan broj firmi: 125725

"NAS TEAM" d.o.o Travnik

"NAS TEAM" Društvo za zastupanje, posredovanje i konsalting d.o.o Travnik


Firma "NAS TEAM" d.o.o Travnik je osnovana 27.09.2007 godine na osnovu rješenja broj 1-5203 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Djelatnosti vozačkih škola.

Adresa

Lukačka 6, Travnik

Broj telefona

061-486-434

ID broj 4236428240004
PDV broj
Matični broj 1-5203
Web stranica
Broj uposlenika 2
Datum registracije 27.09.2007