"GUČA GORA" JU O.Š GUČA GORA-TRAVNIK
JAVNA USTANOVA U DRŽAVNOJ SVOJINI OSNOVNA ŠKOLA "GUČA GORA" GUČA GORA
Broj pregleda
183
Adresa
GUČA GORA BB
Opština
Travnik
Telefon
030-560-019
Fax
ID broj
PDV broj
Mobitel
Matični broj
2-98
Email
Web
Broj uposlenika
36
Datum registracije
30.07.1983