Ukupan broj firmi: 125724

"DANI" Nova Bila – Travnik

Dječji vrtić "DANI" Nova Bila – Travnik


Firma "DANI" Nova Bila – Travnik je osnovana 30.01.2008 godine na osnovu rješenja broj 051-0-Reg-07-00 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Predškolsko obrazovanje.

Adresa

NOVA BILA B.B., Travnik

Broj telefona

***/***-***

ID broj 4236438120007
PDV broj
Matični broj 051-0-Reg-07-00
Web stranica
Broj uposlenika 2
Datum registracije 30.01.2008