"GEM-INGS-EXPORT-IMPORT" d.o.o. Travnik
Preduzeće za proizvodnju,promet i usluge "GEM-INGS-EXPORT-IMPORT" d.o.o. Travnik
Broj pregleda
188
Adresa
Dolac na Lašvi,Ciglana B.B.
Opština
Travnik
Telefon
515-021
Fax
ID broj
4236079560004
PDV broj
Mobitel
Matični broj
1-1696
Email
Web
Broj uposlenika
3
Datum registracije
05.12.1995PROD:

DEV:

RAN: