Ukupan broj firmi: 125725

"NESA" sistemi,d.o.o Travnik

USLUŽNO TRGOVINSKO DRUŠTVO "NESA" sistemi,d.o.o. Travnik


Firma "NESA" sistemi,d.o.o Travnik je osnovana 04.05.2006 godine na osnovu rješenja broj 1-4979 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Ostale uslužne djelatnosti u vezi s informacijskom tehnologijom i računarima.

Adresa

KALIBUNAR INA,FAZA 1,ULAZ 4, Travnik

Broj telefona

061-169505

ID broj 4236376000000
PDV broj
Matični broj 1-4979
Web stranica
Broj uposlenika 3
Datum registracije 04.05.2006