"APRIX" d.o.o.
PROIZVODNO-PROMETNO I USLUŽNO DRUŠTVO "APRIX" d.o.o. TRAVNIK
Broj pregleda
289
Adresa
HASANAGINA 14
Opština
Travnik
Telefon
30615824
Fax
ID broj
4236005950005
PDV broj
Mobitel
Matični broj
1-4372
Email
Web
Broj uposlenika
2
Datum registracije
25.09.2002PROD:

DEV:

RAN: