Ukupan broj firmi: 125725

Filijala Bihać – Ekspozitura Bosanska Krupa

MKF "EKI" SARAJEVO – Filijala Bihać – Ekspozitura Bosanska Krupa


Firma Filijala Bihać – Ekspozitura Bosanska Krupa je osnovana 22.02.2012 godine na osnovu rješenja broj 0 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Ostalo kreditno posredovanje.

Adresa

SOKAK 8, Bosanska Krupa
ID broj
PDV broj
Matični broj 0
Web stranica
Broj uposlenika 0
Datum registracije 22.02.2012