d.o.o. " DIJAMANT " – P.J. – OBLIKOVANJE I OBRADA RAVNOG STAKLA BIHAĆ
d.o.o. " DIJAMANT " – P.J. – OBLIKOVANJE I OBRADA RAVNOG STAKLA BIHAĆ
Broj pregleda
87
Adresa
IVANA FRANE JUKIĆA 23
Opština
Bihać
Telefon
037/350-777
Fax
ID broj
PDV broj
Mobitel
Matični broj
Email
Web
Broj uposlenika
5
Datum registracijePROD:

DEV:

RAN: