d.o.o. " DOMINO ELECTRONIC-SPIELE BH " CAZIN – P.J. AUTOMAT KLUB DOMINO – BIHAĆ
d.o.o. " DOMINO ELECTRONIC-SPIELE BH " CAZIN – P.J. AUTOMAT KLUB DOMINO – BIHAĆ
Broj pregleda
167
Adresa
PUT V KORPUSA / BUS KOLODVOR / BB
Opština
Bihać
Telefon
061/155-220
Fax
ID broj
PDV broj
Mobitel
Matični broj
Email
Web
Broj uposlenika
1
Datum registracijePROD:

DEV:

RAN: