SLUŽBA IMOVINSKO-PRAVNIH POSLOVA I KATASTRA NEKRETNINA OPĆINE BIHAĆ
SLUŽBA IMOVINSKO-PRAVNIH POSLOVA I KATASTRA NEKRETNINA OPĆINE BIHAĆ
Broj pregleda
145
Adresa
BOSANSKA 4
Opština
Bihać
Telefon
037/222-144
Fax
ID broj
PDV broj
Mobitel
Matični broj
Email
Web
Broj uposlenika
21
Datum registracijePROD:

DEV:

RAN: