D.D. "BUDUĆNOST" TURBE
Dioničarsko društvo u mješovitoj svojini za trgovinu na veliko i malo "BUDUĆNOST" Turbe, sa potpunom odgovornošću
Broj pregleda
136
Adresa
TURBE, ALEJA BB
Opština
Travnik
Telefon
Fax
ID broj
4236132120003
PDV broj
Mobitel
Matični broj
1-1961
Email
Web
Broj uposlenika
14
Datum registracije
28.12.1979