"GRAFIČAR " d.o.o. Bihać
Društvo sa ograničenom odgovornošću " GRAFIČAR " Proizvodno, trgovačko i uslužno preduzeće na veliko i malo, export-import Bihać
Broj pregleda
113
Adresa
SALIHA MUŠANOVIĆA 38
Opština
Bihać
Telefon
Fax
ID broj
4263008270002
PDV broj
Mobitel
Matični broj
1-133-00
Email
Web
Broj uposlenika
21
Datum registracije
12.09.1995PROD:

DEV:

RAN: