Ukupan broj firmi: 125725

" SANDIN " D.o.o. Bosanska Krupa

Društvo sa ograničenom odgovornošću " SANDIN " za export-import Bosanska Krupa


Firma " SANDIN " D.o.o. Bosanska Krupa je osnovana 26.02.1996 godine na osnovu rješenja broj 1-1079-00 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Cestovni prijevoz robe.

Adresa

ALEJA ZLATNIH LJILJANA 14, Bosanska Krupa

Broj telefona

061 197-794

ID broj 4263155810004
PDV broj
Matični broj 1-1079-00
Web stranica
Broj uposlenika 5
Datum registracije 26.02.1996