"PROMENADE" d.o.o. Travnik
Trgovačko-uslužno društvo "PROMENADE" Društvo sa ograničenom odgovornošću
Broj pregleda
74
Adresa
ŽITARNICA OBJEKAT H
Opština
Travnik
Telefon
030-791543
Fax
ID broj
4236390410008
PDV broj
Mobitel
Matični broj
1-5048
Email
Web
Broj uposlenika
1
Datum registracije
25.09.2006PROD:

DEV:

RAN: