Ukupan broj firmi: 125725

"MESO MIX&-SMAJIĆ" d.o.o. Travnik

"MESO MIX&-SMAJIĆ" Društvo ograničene odgovornosti Travnik


Firma "MESO MIX&-SMAJIĆ" d.o.o. Travnik je osnovana 29.01.2009 godine na osnovu rješenja broj 051-0-Reg-09-00 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Trgovina na veliko mesom i mesnim proizvodima.

Adresa

DOLAC NA LAŠVI B.B., Travnik

Broj telefona

061-140-930

ID broj 4236468380003
PDV broj
Matični broj 051-0-Reg-09-00
Web stranica
Broj uposlenika 8
Datum registracije 29.01.2009