Ukupan broj firmi: 125725

" Krušnica " USR Bos.Krupa

Udruženje sportskih ribolovaca " Krušnica " Bosanska Krupa


Firma " Krušnica " USR Bos.Krupa je osnovana 17.05.1976 godine na osnovu rješenja broj R1-II-71 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Djelatnosti sportskih klubova.

Adresa

OMLADINSKA 14, Bosanska Krupa

Broj telefona

037/471-693

ID broj
PDV broj
Matični broj R1-II-71
Web stranica
Broj uposlenika 2
Datum registracije 17.05.1976