"GRAZID" d.o.o. Nova Bila
"GRAZID" PROIZVODNO, GRAĐEVINSKO, TRGOVAČKO I USLUŽNO DRUŠTVO d.o.o. Nova Bila
Broj pregleda
353
Adresa
NOVA BILA BB
Opština
Travnik
Telefon
030 707-830
Fax
ID broj
4236049810006
PDV broj
Mobitel
Matični broj
1-214
Email
Web
Broj uposlenika
25
Datum registracije
09.08.1994