Obrt – Pekara "KLAS ZM" vl. Zirić (Mehmed) Medita Bihać – Izdvojeni poslovni prostor "KLAS ZM" – Bihać
Obrt – Pekara "KLAS ZM" vl. Zirić (Mehmed) Medita Bihać – Izdvojeni poslovni prostor "KLAS ZM" Bihać
Broj pregleda
111
Adresa
HARMANSKI SOKAK 13
Opština
Bihać
Telefon
Fax
ID broj
PDV broj
Mobitel
Matični broj
08/1-21-4643/12
Email
Web
Broj uposlenika
1
Datum registracije
14.09.2012PROD:

DEV:

RAN: