Ukupan broj firmi: 125725

" RB – BUŽIMKIĆ " Obrtu sr , vl. Bužimkić Emsud , Bos.Krupa

OBRTU SRODNA RAČUNOVODSTVENA DJELATNOST " RB-BUŽIMKIĆ " ,vl. Bužimkić / Asim / Emsud – Bosanska Krupa


Firma " RB – BUŽIMKIĆ " Obrtu sr , vl. Bužimkić Emsud , Bos.Krupa je osnovana 04.01.2005 godine na osnovu rješenja broj UP-I-05-14-3293 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Računovodstvene, knjigovodstvene i revizijske djelatnosti; porezno savjetovanje.

Adresa

HASANA KIKIĆA 10, Bosanska Krupa
ID broj
PDV broj
Matični broj UP-I-05-14-3293
Web stranica
Broj uposlenika 1
Datum registracije 04.01.2005