"HALKIĆ ZAHIDA"obrt knjigovodstvo vl.Halkić Zahida Bos.Krupa
"OBRTU SRODNA RAČUNOVODSTVENO-KNJIGOVODSTVENA DJELATNOST-HALKIĆ ZAHIDA"-vl. Halkić (Muhamed) Zahida Bosanska Krupa
Broj pregleda
105
Adresa
UNSKA 42/A
Opština
Bosanska Krupa
Telefon
Fax
ID broj
PDV broj
Mobitel
Matični broj
05-14-2901-UP/0
Email
Web
Broj uposlenika
1
Datum registracije
28.11.2002PROD:

DEV:

RAN: