Ukupan broj firmi: 125725

TKD "KWON", Travnik

TEA-KWON-DO KLUB "KWON", Travnik


Firma TKD "KWON", Travnik je osnovana 21.12.2010 godine na osnovu rješenja broj 04-05-163/2010 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je .

Adresa

VJEKOSLAVA KARASA BB, Travnik
ID broj
PDV broj
Matični broj 04-05-163/2010
Web stranica
Broj uposlenika 0
Datum registracije 21.12.2010