Ukupan broj firmi: 125725

d.o.o. " LEJIKOMERC " – P.J. KIOSK – PRODAVNICA BR.3 BIHAĆ

d.o.o. " LEJIKOMERC " – P.J. KIOSK – PRODAVNICA BR.3 BIHAĆ


Firma d.o.o. " LEJIKOMERC " – P.J. KIOSK – PRODAVNICA BR.3 BIHAĆ je osnovana 26.04.2000 godine na osnovu rješenja broj 06-21-2203-1/00 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Trgovina na malo hljebom, proizvodima od brašna, kolačima i slatkišima u specijaliziranim prodavnicama.

Adresa

HARMANSKI SOKAK 14, Bihać

Broj telefona

061/163-563

ID broj
PDV broj
Matični broj 06-21-2203-1/00
Web stranica
Broj uposlenika 2
Datum registracije 26.04.2000