"HARI" TR , vl. Mahmić Alija , Bos.Krupa
TRGOVAČKA RADNJA " H A R I " , vl. Mahmić / Dildo / Alija – Bosanska Krupa
Broj pregleda
95
Adresa
MAHMIĆ SELO 154
Opština
Bosanska Krupa
Telefon
Fax
ID broj
PDV broj
Mobitel
Matični broj
UP-1-05-20-2428
Email
Web
Broj uposlenika
1
Datum registracije
08.11.2006PROD:

DEV:

RAN: