PROIZVOĐAČ-UZGAJATELJ U POLJ.-RATAR. I STOČARSTVO
PROIZVOĐAČ-UZGAJATELJ U POLJOPRIVREDI-RATARSTVO I STOČARSTVO
Broj pregleda
124
Adresa
VAKUF 10
Opština
Travnik
Telefon
Fax
ID broj
PDV broj
Mobitel
Matični broj
408/45
Email
Web
Broj uposlenika
0
Datum registracije
16.12.2002