Obrtu srodna djelatnost "HAAB" vl.Bastah (Fadil) Hajba – Bih
Obrtu srodna djelatnost "HAAB" vl.Bastah (Fadil) Hajba – Bihać
Broj pregleda
102
Adresa
PRITOKA BB
Opština
Bihać
Telefon
Fax
ID broj
PDV broj
Mobitel
Matični broj
08/1-24-546/12
Email
Web
Broj uposlenika
1
Datum registracije
03.02.2012PROD:

DEV:

RAN: