Ukupan broj firmi: 125725

"BALKAN INVESTMENT BANK" a.d. Banja Luka – "Filijala UNA-BIHAĆ" ŠALTER BOSANSKA OTOKA

"BALKAN INVESTMENT BANK" a.d. Banja Luka – "Filijala UNA-BIHAĆ" ŠALTER BOSANSKA OTOKA


Firma "BALKAN INVESTMENT BANK" a.d. Banja Luka – "Filijala UNA-BIHAĆ" ŠALTER BOSANSKA OTOKA je osnovana godine na osnovu rješenja broj kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Ostalo novčarsko posredovanje.

Adresa

ČARŠIJSKA BB, Bosanska Krupa
ID broj
PDV broj
Matični broj
Web stranica
Broj uposlenika 0
Datum registracije