Autoprevoznik- VUČNA SLUŽBA – Keranović Besim
Autoprevoznik – VUČNA SLUŽBA – vl. Keranović / Sulejman / Besim – Bihać
Broj pregleda
276
Adresa
MALI LUG- HUSAGE ČIŠIĆA 50
Opština
Bihać
Telefon
Fax
ID broj
PDV broj
Mobitel
Matični broj
06/2-27-1731-UP
Email
Web
Broj uposlenika
1
Datum registracije
14.04.1997PROD:

DEV:

RAN: