Ukupan broj firmi: 125725

" HADŽALIĆ SMAIL " SPD – Bosanska Krupa

" SAMOSTALNA POLJOPRIVREDNA DJELATNOST – HADŽALIĆ SMAIL " , vl. Hadžalić / Omer / Smail – Bosanska Krupa


Firma " HADŽALIĆ SMAIL " SPD – Bosanska Krupa je osnovana 01.08.2003 godine na osnovu rješenja broj UP-I-05-24-1223 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Uzgoj muznih krava.

Adresa

PUČENIK BB, Bosanska Krupa
ID broj
PDV broj
Matični broj UP-I-05-24-1223
Web stranica
Broj uposlenika 0
Datum registracije 01.08.2003