Obrtu srodna djelatnost "AGENCIJA KARAKAŠ ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU" – Bihać
Obrtu srodna djelatnost "AGENCIJA KARAKAŠ ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU" – Bihać
Broj pregleda
689
Adresa
MIMAR HAJREDINA 6
Opština
Bihać
Telefon
Fax
ID broj
PDV broj
Mobitel
Matični broj
08/1-21-3477/12
Email
Web
Broj uposlenika
1
Datum registracije
28.06.2012PROD:

DEV:

RAN: