"GRADSKA APOTEKA" Z.U.BIHAĆ – P.J. APOTEKA BR.1 BIHAĆ
"GRADSKA APOTEKA" Z.U.BIHAĆ – P.J. APOTEKA BR.1 BIHAĆ
Broj pregleda
97
Adresa
KRALJA TVRTKA 4
Opština
Bihać
Telefon
Fax
ID broj
PDV broj
Mobitel
Matični broj
06/2-360-67/85
Email
Web
Broj uposlenika
4
Datum registracije
13.11.1985PROD:

DEV:

RAN: