Ukupan broj firmi: 125725

" KOVIS LIVARNA " d.o.o. Bihać

Društvo sa ograničenom odgovornošću " KOVIS LIVARNA " export-import Bihać


Firma " KOVIS LIVARNA " d.o.o. Bihać je osnovana 10.01.2005 godine na osnovu rješenja broj 1-5244-00 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je .

Adresa

BOSANSKA 19, Bihać
ID broj 4263417950007
PDV broj
Matični broj 1-5244-00
Web stranica
Broj uposlenika 1
Datum registracije 10.01.2005