Ukupan broj firmi: 125725

d.o.o. " DIVA " BIHAĆ – P.J. TRGOVINA NA VELIKO I MALO MOTORNIM VOZILIMA BIHAĆ

d.o.o. " DIVA " BIHAĆ – P.J. TRGOVINA NA VELIKO I MALO MOTORNIM VOZILIMA BIHAĆ


Firma d.o.o. " DIVA " BIHAĆ – P.J. TRGOVINA NA VELIKO I MALO MOTORNIM VOZILIMA BIHAĆ je osnovana godine na osnovu rješenja broj kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je .

Adresa

JABLANSKA 43, Bihać
ID broj
PDV broj
Matični broj
Web stranica
Broj uposlenika 0
Datum registracije