Ukupan broj firmi: 125725

" CRNI BOR " d.o.o. Bosanska Krupa

Društvo sa ograničenom odgovornošću " CRNI BOR " Bosanska Krupa


Firma " CRNI BOR " d.o.o. Bosanska Krupa je osnovana 11.10.2001 godine na osnovu rješenja broj 1-4761-00 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Piljenje i blanjanje drva (proizvodnja rezane građe); impregnacija drveta.

Adresa

PIŠTALINE 216, Bosanska Krupa

Broj telefona

061/872-240

ID broj 4263290940007
PDV broj
Matični broj 1-4761-00
Web stranica
Broj uposlenika 4
Datum registracije 11.10.2001