Ukupan broj firmi: 125725

" AHMET HROMADŽIĆ " JU OŠ BOSANSKI PETROVAC

JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA " AHMET HROMADŽIĆ " BOSANSKI PETROVAC


Firma " AHMET HROMADŽIĆ " JU OŠ BOSANSKI PETROVAC je osnovana 20.02.1980 godine na osnovu rješenja broj 2-31-00 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Osnovno obrazovanje.

Adresa

V KORPUSA BB, Bosanski Petrovac

Broj telefona

037/881-047

ID broj
PDV broj
Matični broj 2-31-00
Web stranica
Broj uposlenika 73
Datum registracije 20.02.1980